Kino i gender

2011/2012 – Gender przed i za kamerą / Genero delante y detras de la camara

Gender przed i za kamerą_logo„Kino hiszpańskie w perspektywie gender – kobiety i mężczyźni przed i za kamerą” to cykl 3 projekcji filmowych wyświetlanych raz w miesiącu. Założeniem projektu jest nie tylko zaprezentowanie wysokoartystycznego kina hiszpańskiego ostatnich dwóch dekad, lecz także zapoznanie polskiego odbiorcy z kinem skoncentrowanym wokół problematyki charakterystycznej dla perspektywy gender studies, tj. z psychospołecznymi uwarunkowaniami płci we współczesnym świecie, z konsekwencjami podziału na sferę publiczną i prywatną, ze szczególną narracją kobiet w kinie, a także z problemami społecznymi takimi jak, np. ubóstwo czy przemoc wobec kobiet.

Na Projekt składają się:
•cykl 3 projekcji kina hiszpańskiego lat 90. i początku XXI wieku z dyskusjami zaproszonych gości; w Instytucie Cervantesa w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej 22 (grudzień 2011 – Te doy mis ojos [Daję Ci swoje oczy], styczeń 2012 – Flores de otro mundo [Kwiaty z innego świata], marzec 2012 – Solas [Same]);
•strona internetowa przybliżająca omawianą na dyskusjach problematykę;
•krótka publikacja tradycyjna ujmująca w sposób zbiorczy zagadnienia dotyczące kina z perspektywy gender.

Dowiedz się więcej

2011 – Lupa obscura

Zapraszamy na pokaz filmu pt MissRepresentation reż. Jennifer Siebel Newsom. 26 listopada 2011 r. w Pałacu Staszica w sali im. Adama Mickiewicza. po filmie odbędzie się debata, w której wezmą udział: Agnieszka Mrozik, Agnieszka Grzybek, Anna Laszuk, spotkanie poprowadzi Sandra Frydrysiak.

2009-10 – Lupa Obscura

Działający od roku Lupa Obscura powstał z inicjatywy Fundacji Gender Center przy Gender Studies IBL PAN. Jego podstawowym zadaniem jest rozszerzenie programu zajęć akademickich o pokazy filmów, prac wideo, których temat czy sposób realizacji umiejscawiają je w interesującym genderowo kontekście. Projekcjom filmowym towarzyszą dyskusje ze specjalistami zajmującymi się zarówno kwestią gender, teorią queer, jak i teorią filmu i sztuk wizualnych.

W ramach Lupy Obscury zrealizowano projekcje z cyklu „Kobiece (auto)portrety” obejmujące m.in. filmy „Bluszcz” Hanki Włodarczyk, „Historia niemoralna” Barbary Sass. W październiku bieżącego roku działalność Lupy Obscury zainicjowana została we współpracy z Kino.Lab w Zamku Ujazdowskim, gdzie pokazany został cykl filmów Anny Baumgart „Filmy nie tylko o miłości”, natomiast od listopada pokazujemy filmy lesbijskich reżyserek nurtu Independent Lesbian Cinema – wśród nich znajdą się Barbara Hammer, Su Friedrich i Chantal Akerman.

W najbliższych miesiącach w programie: „Post(…)grafia” – filmy przetwarzające tradycyjnie pojętą kategorię pornografii z uwzględnieniem zachowań nieheteronormatywnych oraz „Rodzaj/płeć” śledzący w twórczości Briana de Palmy, Neila Jordana i Davida Cronenberga relacje między gatunkami filmowymi a praktykami transgenderowymi.

Dowiedz się więcej, tutaj i tutaj.

Koordynatorka: Ewa Opałka