Kontakt

Podyplomowe Gender Studies: mgr Agnieszka Wróbel, agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl

Fundacja Gender Center: info@gendercenter.eu

Kierowniczka Podyplomowych Gender Studies i Podyplomowych Gender Mainstreaming oraz kursu Media i Gender:
dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka

Webmasterka: Anita Pieńkowska.

Lokalizacja Instytutu Badań Literackich PAN na mapie Warszawy:
Lokalizacja IBL