Kim jesteśmy

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki powołane zostały w 2008 roku z inicjatywy prof. Marii Janion jako jednostka dydaktyczna wpisana w struktury Instytutu Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk. Podyplomowe Gender Studies IBL PAN nawiązują do rozwijających się od lat 70. XX wieku women’s studies — interdyscyplinarnych badań wprowadzających do świata akademickiego zagadnienia związane z historią kobiet oraz nierównościami na tle płciowym. Ideą przyświecającą tym studiom jest krytyczna analiza zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych z perspektywy feministycznej. Współczesna humanistyka wzbogaciła te założenia o badania nad gender (rodzajem), wychodząc z założenia, że kategoria ta jest integralnym elementem rozumienia ludzkiej tożsamości. Wynikiem tego jest propagowanie nie tylko postawy rewizjonistycznej wobec zastanych norm i stereotypów, lecz także odkrywania to co wyparte lub przemilczane w kulturze.

W myśl tego Podyplomowe Gender Studies IBL PAN oferują zajęcia z najwybitniejszymi badaczkami i badaczami z Polski zajmującymi się tematyką tożsamości płci w kulturze, życiu społecznym i politycznym. Zajęcia te poszerzają horyzont badawczy młodych naukowczyń i naukowców, uzbrajają w wiedzę praktyczną osoby zajmujące się nierównością płci na co dzień, budują fundamenty wiedzy na temat feminizmu i gender u tych, którzy nie zgadzają się na egzystencję w jednowymiarowym, stereotypowym świecie.

Dlatego na nasze zajęcia zapraszamy każdego, kto:

Dowiedz się, jak Gender Studies IBL PAN wprowadza w życie cel krzewienia w Polsce postawy krytycznej:

Dowiedz się, jak wyglądają Podyplomowe Gender Studies IBL PAN.

Gender w praktyce, czyli czym jest Szkoła Gender Mainstreamingu.

Płeć w języku i na językach, czyli czym jest kurs „Media i Gender”.

Dowiedz się, czym jest Fundacja Gender Center.

Dlaczego na patronki wybrałyśmy Konopnicką i Dulębiankę.

 Masz wiecej pytań? Skontaktuj się z nami!