Gender Studies

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Kontakt: e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
dyżur: czwartki, godz. 16:00- 17:30, s. 110 IBL PAN

 

                                                          

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE GENDER STUDIES  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 !

Rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN trwa do 26.10. 2017 r.

Data rozpoczęcia studiów: 28.10.2017

 Czym są Podyplomowe Gender Studies?

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, antropologii, socjologii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia poprowadzą m.in.: dr hab. prof. IFiS PAN Maria Gołębiewska (Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych), mgr Weronika Grzebalska (Militaryzm, przemoc polityczna i płeć. Kluczowe debaty), dr Dobrochna Kałwa (Feministyczna historia mówiona), r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr Zofia Łapniewska (Feministyczne studia miejskie), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje), dr Lena Magnone (Psychoanaliza)dr Paulina Pilch (Prawo, płeć i dyskryminacja),  dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia),  Agnieszka Siekiera (Polityka równościowa), dr hab. prof. IH PAN Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i świecie), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr hab. prof. PWSTFviF Monika Talarczyk-Gubała (Feministyczna krytyka filmowa), mgr Agnieszka Wróbel (Lektorium. Wprowadzenie do badań nad męskością).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 28 października 2017.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi  mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl , tel. 538 299 109. Dyżur: czwartki, godz. 16:00- 17:30, s. 110 IBL PAN.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN powinni złożyć:

– podanie (Podanie_GS_2017-2018)

– kartę informacyjną (Karta_informacyjna_GS_2017-2018)

– dyplom lub odpis dyplomu (lub oświadczenie, że kandydat/ka w najbliższym czasie złoży egzamin magisterski lub licencjacki i dołączy dyplom lub odpis dyplomu)

– kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu

– potwierdzenie wpłaty wpisowego (opłaty)

– potwierdzenie uiszczenia czesnego (opłaty).

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Gender Studies wynosi 1800 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Wpisowe i czesne za rok akademicki 2017/2018 należy przesyłać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (GS).

Terminy płatności:

20.10.2017 – za pierwszy semestr studiów (1800 zł) oraz wpisowe (300 zł)

28.02.2018 – za drugi semestr studiów (1800 zł)

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. Prosimy jednak o uprzedni kontakt e-mailowy.

TERMINY ZJAZDÓW znajdują się tutaj.

Semestr 1.

 1. 28-29.10.2017
 2. 18-19.11.2017
 3. 2-3. 12.2017
 4. 16-17.12. 2017
 5. 13-14.01.2018
 6. 27-28.01.2018
 7. 10-11.02.2018
 8. 3-4.03.2018

Semestr 2.

 1. 17-18.03.2018
 2. 7-8.04.2018
 3. 21-22.04.2018
 4. 12-13.05.2018
 5. 26-27.05.2018
 6. 16-17.06.2018
 7. 30.06.-1.07.2018

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s.1. , s. 2., s. 3.

Szczegóły:

 
 
Warunki przyjęcia>>
Terminy zjazdów>>
Opłaty>>

Kontakt>>