Fundacja Gender Center

Fundacja Gender CenterAutorką pomysłu powołania do życia Fundacji Gender Center jest profesor Maria Janion. Gender Center pomyślane zostało jako wielopodmiotowa struktura inicjująca i koordynująca projekty dotyczące szeroko rozumianej problematyki gender. Centrum w swoich projektach traktuje gender – rodzaj – jako zasadniczą kategorię ludzkiej tożsamości w kulturowym, społecznym i politycznym wymiarze, zaś ze względu na specyfikę badań nad polską kulturą rozpatruje ją w kontekście takich pojęć jak naród, rasa, religia.

„Chciałabym, aby edukacja obywatelska – gender studies była ważną częścią Nowej Humanistyki”. Maria Janion

CEL FUNDACJI: Podstawą naszego działania jest zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także  innych grup społecznych w sferze politycznej, publicznej i artystycznej, dlatego też celem Center jest również działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, itd.

Nasza wizytówka>>

PROJEKTY (Z)REALIZOWANE

Współpracujemy z instytucjami społecznymi, nauki, kultury i sztuki. Naszymi Partnerami są takie placówki jak: IBL PAN, Instytut Teatralny, Feminoteka. Chcemy współpracować z instytucjami  i organizacjami pozarządowymi o profilu gender w kraju i zagranicą.

Plan działań Gender Center zakłada:

Dla realizacji tego powyższych założeń Centrum będzie:

Kontakt: info@gendercenter.eu, genderstudies@ibl.waw.pl

Szczegóły:

Statut>>
Zarząd>>
Dotacje>>
Kontakt>>

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć działalność Fundacji Gender Center, możesz zrobić to przekazując dotację na rzecz Fundacji na konto:

Fundacja Gender Center

ul. Wilanowska 16/20A/1
00-443 Warszawa

Lukas Bank 13 1940 1076 3083 4114 0000 0000