Encyklopedia Gender

Zespół redakcyjny

prof. Anna Nasiłowska
dr Agnieszka Mrozik
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska
dr Monika Rudaś-Grodzka

Katarzyna Czeczot
Grażyna Latos
Anita Pieńkowska
Agnieszka Wróbel

Redakcja pracuje w ramach
prowadzonego przez
dr Monikę Rudaś-Grodzką
Zespołu Badań Genderowych
„Literatura i Gender” IBL PAN

Współpraca:
Sandra Frydrysiak
Anna Kurowicka
Ewa Serafin
Karolina Wróbel

Jeśli chcesz wesprzeć
powstawanie encyklopedii,
tu znajdziesz numer naszego
konta.

Encyklopedia Gender„Płeć w kulturze. Encyklopedia” to projekt badawczy, którego celem jest krytyczna analiza pojęć używanych w zakresie gender studies – studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płci. Projekt powstał w 2009 roku pod kierownictwem prof. Marii Janion.

Interdycyplinarna
Jego założeniem jest przedefiniowanie z perspektywy gender podstawowych kategorii w dziedzinach takich jak: teoria i historia literatury, teoria i historia sztuki, historia, socjologia, etnografia, teatrologia, filozofia, teoria prawa, ekonomia, badania nad filmem i wiele innych, oraz krytyczna prezentacja kategorii stworzonych przez gender studies. W obszarze badań znajdują się: women’s studies, queer studies, men’s studies oraz krytyka feministyczna obejmująca: literaturę, teatr, film, sztuki plastyczne, antropologię, psychologię, socjologię, historię, filozofię, psychoanalizę oraz medioznawstwo.

Nowatorska
Powstała publikacja stanie się pierwszą w Polsce encyklopedią prezentującą student(k)om kierunków humanistycznych i społecznych usystematyzowaną wiedzę na temat gender. Czytelnicy znajdą w niej również cenne wskazówki bibliograficzne.

Integrująca
Autor(k)ami haseł encyklopedycznych są badaczki/badacze akademiccy oraz osoby działające w ruchu feministycznym (związane z różnymi organizacjami feministycznymi, gejowskimi, lesbijskimi). Wśród reprezentowanych przez nich ośrodków akademickich znalazły się krajowe: Zespół Badań Genderowych IBL PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, oraz zagraniczne: University of Tampere, University College London, Södertörns nögskola w Sztokholmie.
Badania w ramach projektu wspierają integrację środowisk akademickich i nieakademickich zajmujących się problematyką gender.

Struktura Encyklopedii

Projekt ma charakter dynamiczny. Pod wpływem prac redakcyjnych narodziła się koncepcja II tomu encyklopedii, będącego zbiorem artykułów reinterpretujących ważne dla gender studies w Polsce figury, motywy, toposy i mity europejskiego i polskiego imaginarium symbolicznego. Wśród przykładowych haseł: Aldona, Antygona, Aspazja, barbie, Oleńka, Ligia, Cyborg,, Cudzoziemka, Emilia Plater, Estera, Halka, Helena, Ifigenia, Joanna d’Arc, Karusia, Ksenia, Maria Magdalena, Maryla, Maryna, Ofelia, Polonia, Rusałki, Safona, Sfinks, Syrena, Telimena, Wanda, Zosia.

Kategorie haseł w pierwszym tomie „Płeć w kulturze. Encyklopedia”:

Obejrzyj okładkę.

Każde hasło składa się z:

W konstrukcji hasła istotny jest: aspekt teoretyczny, historyczny, kulturoznawczy. kontekst polski (wybrana bibliografia podmiotowa i przedmiotowa polska i zagraniczna)

Pierwszy tom encyklopedii składa się z następujących haseł: