Konkurs na pracę magisterską

VII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Gender Center, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN, Podyplomowe Gender Mainstreaming ogłaszają VII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Więcej>>

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Gender Center, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN, Podyplomowe Gender Mainstreaming ogłaszają VI edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Więcej

 

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Gender Center, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN, Podyplomowe Gender Mainstreaming ogłaszają V edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Regulamin konkursu

IV edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender (2011)

Instytut Badań Literackich PAN, Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN oraz Fundacja Gender Center informują, że jury IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender i queer w składzie:

dr hab. prof. UW Monika Płatek – przewodnicząca, prof. dr Maria Janion,  dr Maciej Gdula, dr Karolina Krasuska, dr Dorota Krawczyńska, dr Iwona Kurz, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Ewa Toniak, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski

przyznało I nagrodę w konkursie mgr Katarzynie Struzińskiej za rozprawę pt.: Sytuacja ofiary gwałtu w Polsce. Stereotypy dotyczące osób zgwałconych, ich prawa i możliwości otrzymania pomocy, napisaną pod kierunkiem dr hab. Janiny Czapskiej, obronioną w roku 2011 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

I wyróżnienie mgr Małgorzacie Darmas za rozprawę pt. Przerywanie ciąży w Polsce i Hiszpanii, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej, obronioną w roku 2011 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

II wyróżnienie mgr. Maciejowi  Janikowi za rozprawę pt. Carrying the Burden of Representation: the Role of Family and Gender in the Hybrid Identifications of Postcolonial Britons in the Novels of Hanif Kureishi, Zadie Smith, Monica Ali, and Gautam Malkani, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Jarniewicza, obronioną w roku 2011 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

III wyróżnienie mgr Karolinie Wróbel, Materialna wyobraźnia. Kobiecość i cielesność w prozie Olgi Tokarczuk, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jana Potkańskiego, obronioną w roku 2011 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy za zainteresowanie, jakim obdarzyli Państwo nasz konkurs. Gratulujemy!

Regulamin konkursu

III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender (2010)

Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN informują, że jury III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender i queer w składzie:

prof. Maria Janion – przewodnicząca, dr Agata Adamiecka-Sitek, dr Maciej Gdula, dr Dorota Krawczyńska, dr Iwona Kurz, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana,  prof. dr hab. Monika Płatek, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, mec. Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Jolanta Żyndul

przyznało I nagrodę w konkursie mgr Weronice Grzebalskiej za rozprawę pt.: Płeć i naród w powstaniu warszawskim. Kobiece doświadczenie wojny w narracjach członkiń Armii Krajowej napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Jasińskiej-Kani iobronioną w roku 2010 w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Jury przyznało ponadto po dwa wyróżnienia odpowiednio w kategoriach nauk humanistycznych oraz społecznych, które otrzymali:

I wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych – mgr Paweł Rams za rozprawę pt.: Śnić męskość. Przemiany męskiego kontinuum w prozie Andrzeja Kuśniewicza, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Nycza, obronioną w roku 2010 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

II wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych – mgr Karolina Sulej za rozprawę pt.: Moda w getcie warszawskim – praktyka i metafora, napisaną pod kierunkiem dr Iwony Kurz, obronioną w roku 2010 w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim;

I wyróżnienie w kategorii nauk społecznych – mgr Krzysztof Halasz za rozprawę pt.: Prawne aspekty transseksualizmu, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Kędzi, obronioną w roku 2010 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

II wyróżnienie w kategorii nauk społecznych – mgr Katarzyna Charkowska za rozprawę pt.: Zjawisko prostytucji w Polsce w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kawuli, obronioną w roku 2010 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, jakim obdarzyli Państwo nasz konkurs i prosimy bardzo o informowanie młodszych koleżanek i kolegów o możliwości wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że poziom prac nadesłanych na konkurs był naprawdę wysoki i jury stanęło przed niełatwym wyborem prac najciekawszych i najlepszych spośród bardzo dobrych.

W imieniu jury
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska,
sekretarz konkursu

Regulamin Konkursu

II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender (2009)

Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN informują, że jury II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce z zakresu gender i queer studies w składzie: prof. dr hab. Maria Janion – przewodnicząca, dr Agata Adamiecka-Sitek, Agnieszka Janiak-Jasińska, dr Grzegorz Gdula, dr Grzegorz Grochowski, prof. dr hab. Inga Iwasiów, dr Dorota Krawczyńska, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski przyznało I nagrodę

pani mgr Emilii Padoł za rozprawę pt.
Inność – Obcość – Piętno. Odkrywanie Inności w twórczości M. Pankowskiego i T. Kuschnera, napisaną pod kierunkiem dr hab. Eugenii Prokop-Janiec i obronioną w roku 2009 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz dwa wyróżnienia:
dla pani mgr Marii Kistowskiej za rozprawę pt.:
Parler-femme. Marina Cwietajewa, Tamara Łempicka – Rewindykacja, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Chałacińskiej i obronioną w roku 2009 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
dla pani mgr Małgorzacie Marciniak za rozprawę pt.:
Poszukując lesbijki w polskiej sztuce po 2003 r., napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Brach-Czajny i obronioną w roku 2009 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

I edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender (2008)

Instytut Badań Literackich PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN pragną poinformować, że komisja w składzie: prof. dr hab. Maria Janion – przewodnicząca, Agata Adamiecka, prof. dr hab. Inga Iwasiów, dr Dorota Krawczyńska, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, doc. dr hab. Mikołaj Sokołowski, dr Grzegorz Wołowiec, Agnieszka Zawadowska przyznała główną nagrodę w I edycji naszego konkursu

mgr Monice Kwaśniewskiej za pracę pt.
Analiza spektakli Krzysztofa Warlikowskiego w świetle psychoanalizy Julii Kristevej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Niziołka (Przeczytaj fragment>>)

oraz dwa wyróżnienia:
dla pani mgr Moniki Bolach za pracę pt. Płeć jako agrafka w twórczości Witolda Gombrowicza, napisaną pod kierunkiem dra Piotra Łuszczykiewicza (Przeczytaj fragment>>)
dla pani mgr Lucyny Marzec (Bąk) za pracę pt. Przestrzeń prywatna i publiczna w twórczości Zofii Nałkowskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UAM Ewy Kraskowskiej (Przeczytaj>>)

Publikacje nagrodzonych prac:

okladka-plec-jako-agrafka-monika-bolach.jpgInformacja o premierze książki Moniki Bolach Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza>>Przeczytaj fragment>>
Od wstrętu do sublimacjiMonika Kwaśniewska, Od wstrętu do sublimacji. O teatrze Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej.
Zachęcamy do lektury książki Moniki Kwaśniewskiej, słuchaczki Gender Studies IBL Pan w roku akademickim 2008/2009 oraz laureatki konkursu na najlepszą pracę magiesterską z zakresu gender studies 2008.
Trzy omawiane w tej pracy spektakle Krzysztofa Warlikowskiego tworzą wspólnie rozległe pole dramatu rozgrywającego się pomiędzy dwiema figurami Matki i Ojca. Ten właśnie dramat – niewątpliwie w istotny sposób determinujący teatr Warlikowskiego – autorka pracy wnikliwie śledzi i odczytuje wciąż na nowo: w strukturze całego spektaklu, w pojedynczych scenach czy nawet oddzielnych teatralnych obrazach. Dzięki temu powstaje wizja teatru nadzwyczaj dramatyczna, pełna nierozstrzygniętego, nieukojonego napięcia.